Bezárás

Főoldal / Aktuális

2019. január. 05.

Tatár Anikó

25 komment

2014. évi személyi jövedelemadót érintő változások

Külföldi illetőségű előadóművész adózása


A törvény külön rendelkezést tartalmaz a külföldi illetőségű előadóművészek Magyarországon adóztatható jövedelmének adózására

 

. A rendelkezés szerint az előadóművész, amennyiben 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon, az itt megszerzett bevételből a jövedelmet 30 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg, viszont a 200 ezer forintot meg nem haladó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani.

 

Az adót az erre a célra rendszeresített magyar és angol nyelvű nyomtatványon a Magyarországról történő távozást megelőzően kell bevallani és megfizetni.

 

Biztosítások

 

A kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításnak csak a haláleseti vagy megbetegedéshez, balesethez kapcsolódó szolgáltatása lehet adómentes. Ez a típusú biztosítás ugyanis átalakítható nyugdíjbiztosítássá vagy járadékbiztosítássá, melynek szolgáltatása szintén adómentes. A pontosítás révén a jogalkotó egyértelművé teszi, hogy a teljes életre szóló biztosítások esetében a biztosítás átalakítása útján nem kerülhető el az adókötelezettség.

 

Családi adókedvezmény

 

2014-től a családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

 

Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. A felváltva gondozott gyermek után a szülő (házastársa) a családi kedvezmény 50 százalékának érvényesítésére jogosult.

 

A családi kedvezmény közös érvényesítése vagy megosztása esetén a bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapításban fel kell tüntetni, hogy hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen, illetve osztják meg a kedvezményt.

 

Kamatkedvezményből származó jövedelem

 

Hitelintézetnek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania, és az után személyi jövedelemadót (szja), valamint egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetnie, ha a hitelre, kölcsönre azért nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen magánszemély fizetőképességét helyreállítsa.

 

Lakáscélú támogatás

 

Nemcsak közvetlenül a lakás vásárlásához, hanem a már fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott támogatás is adómentes munkáltatói lakáscélú támogatásnak minősülhet meghatározott feltételek teljesülése mellett.

 

Bankhitel elengedése

 

A bank által nyújtott hitel, kölcsön elengedése révén keletkezett jövedelem akkor is adómentes, ha a hitelt, kölcsönt nem biztosítja jelzálogjog.

 

Munkavállalói értékpapír-juttatási program

 

Megszűnik a munkavállalói értékpapír-juttatási program kötelező hatósági nyilvántartásba vétele.

 

Tartós befektetési számla

 

Nem minősül a lekötési időszak megszakításának a tartós befektetési számlán elhelyezett értékpapírok átalakítása, kicserélése, ha az új értékpapír vagy az értékpapír helyett kapott pénzösszeg 15 napon belül lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határidő elmulasztását a lekötési időszak megszakításának kell tekinteni.

 

Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak annak a részvénytársaságnak a részvénye minősül, amely 2014. március 14-én nyilvánosan működött, feltéve, hogy a részvénytársaság alapszabályát 2014. március 14-ét követően nem módosították.

 

A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató, hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül a megszűnt szerződéssel azonos célra másik befektetési szolgáltatóhoz, hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). A rendelkezés a 2013. december 31. előtt kötött szerződésekre is alkalmazható lesz.

 

Módosul az utalvány fogalma

 

Nem minősül az utalvány formájában nyújtott juttatás utalványnak, ha az visszaváltható, készpénzre váltható. Fontos azonban, hogy a visszaváltás lehetősége megmarad azokban az esetekben, amikor a munkáltató az általa bármely okból fel nem használt (a munkavállaló részére ki nem osztott) utalványokat kívánja visszaváltani.

 

Sporteseményre szóló jegyek, bérletek

 

A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet a jövőben nemcsak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, méghozzá összeghatártól függetlenül.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.