Bezárás

Főoldal / Aktuális

2018. november. 20.

Tatár Anikó

25 komment

2014. évi társasági adót érintő változások

Nem jelentős összegű hiba önellenőrzése


A nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló bevallásban is figyelembe lehet venni, amennyiben az önellenőrzés hatására a tárgyévi adózás előtti eredmény csökken. Ez esetben nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, adóját.

 

K+F adóalap-kedvezmény kapcsolt vállalkozások esetében

 

Lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége alapján megállapított, de a kapcsolt vállalkozás választása alapján nem érvényesített adóalap csökkentő tétellel csökkentse a társasági adóalapját. A kutatás-fejlesztési tevékenységnek kapcsolódnia kell az adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez, valamint az adózónak rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával, amely tartalmazza a kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó által érvényesíthető összeget.

 

A nyilatkozatban foglaltak teljesülésért az adózók egyetemlegesen felelősek és a nyilatkozatban foglalt adatokról a társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezettek.

 

Kamatkedvezmény a kis- és középvállalkozások beruházásához

 

A kis-és középvállalkozásoknak minősülő adózók a tárgyi eszköz beruházás céljából felvett hiteleikre az adóévben megfizetett kamat 60 százalékáig adókedvezményt vehetnek igénybe. A növelt összegű adókedvezmény a 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján vehető igénybe, a 2013. december 31. előtt megkötött hitelszerződések esetén továbbra is a kamat 40 százalékáig vehető igénybe az adókedvezmény.

 

Az adókedvezmény adóévben érvényesíthető összege továbbra sem haladhatja meg a 6 millió forintot. A kamatkedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adózó választása szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak minősül.

 

Éttermi szolgáltatás költsége számla nélkül is elszámolható

 

Amennyiben az igazoltan reprezentációs célból igénybe vett éttermi szolgáltatás ellenértékét bankkártyával, hitelkártyával egyenlítik ki, akkor a fizetett összeg abban az esetben is elismert költségnek minősül, ha a fizető fél a tranzakcióról számlával nem, csak nyugtával rendelkezik.

 

Bejelentett részesedés

 

A bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken. Emellett a bejelentésre nyitva álló határidő a szerzést követő 60 napról 75 napra emelkedik.

 

Ingatlannal rendelkező társaság

 

Az eszközök mérlegfordulónapi piaci értéke helyett azok mérlegfordulónapi könyv szerinti értékével kell számolni az ingatlanok és az eszközök hányadára vonatkozó 75 százalékos szabály alkalmazásánál.

 

Beruházási adóalap-kedvezmény

 

Az elfogadott törvény a kis-és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményének alkalmazását a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjeszti. Az adóalap-kedvezmény érvényesítésének korlátja továbbra is évi 30 millió forint marad.

 

Elhatárolt veszteség felhasználása átalakulás esetén

 

A módosítás pontosítja, hogy beolvadás esetén a beolvadó társaság beolvadás adóévében kimutatott tárgyévi negatív eredményére tekintettel a beolvadás jogutódja első alkalommal a beolvadás napját magába foglaló adóév adózás előtti eredményét csökkentheti.

 

Apport transzferár következményei

 

Az elfogadott törvény szerint a transzferár szabályok nemcsak a jegyzett tőke, hanem a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítésére is alkalmazandók.

 

Látványcsapat-sport támogatása

 

A jövőben az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

 

A kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosultak köre kiegészül a hivatásos sportszervezettel, az amatőr sportszervezettel és a látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvánnyal.

 

Filmalkotások és előadóművészi szervezetek támogatása

 

A módosítás értelmében bevezetésre kerül a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettség a filmalkotások és az előadóművészi szervezetek támogatása esetén is. Ennek megfelelően az adókedvezmény igénybevételének feltétele lesz, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet részére megfizesse.

 

A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társaságiadókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy a 10 százalékos adókulccsal akkor jogosult az adózó megállapítani a kiegészítő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot. Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75 százalékos kiegészítő támogatás alapját.

 

A jogalkotó továbbá kiterjesztette az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló határidőt. Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az azt követő három adóév helyett – a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.