Bezárás

Főoldal / Aktuális

2018. szeptember. 20.

Tatár Anikó

25 komment

Behajtási költségátalány

A Polgári törvénykönyv szerint fizetendő behajtási költségátalány könyvelése


A Polgári törvénykönyv szerint fizetendő 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt a késedelmi kamatokra vonatkozó szabályok szerint kell könyvelni.

 

Gazdálkodó szervezetek között érvényesítendő követelés behajtási költségátalány

 

Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelme egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Az e bekezdésben foglaltaktól eltérő kikötés semmis (Ptk. 301/A.§ )

 

Megjegyzés: A témáról részletesen lehet olvasni a 2013. november 23-i Főkönyvelők lapjában!

 

Az egyéb bevételek között kell elszámolni:

a.) a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,

b.) a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét,

c.) a behajthatatlannak minősített – és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt – követelésekre kapott összeget,

d.) a költségek ( a ráfordítások ) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét,

e.) a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok által fizetett termékpálya-szabályozás összegét,

amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Az a)-f) pontokban meghatározottak egyéb bevételkénti elszámolásának nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha e törvény, illetve más jogszabály eltérően rendelkezik. (Sztv. 77.§ )

 

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérleg fordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét. ( Sztv. 81.§ ) Hatályos 2014. 01. 01-től. A 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.