Bezárás

Főoldal / Aktuális

2018. július. 22.

Tatár Anikó

25 komment

Csekély értékű ajándék-juttatás

Kifizetői adóteher mellett adható – csekély értékű ajándékként – legfeljebb évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány. A csekély értékű ajándék juttatásáról a juttatónak nyilvántartást kell vezetnie.

 

Az egyidejűleg több magánszemélynek adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott jövedelem

 

Az Szja-tv. 70.§-a szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül:

– az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet (első fordulat), továbbá

– az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát) (második fordulat).

 

Az első fordulat alá tartozik, például a munkahelyen felállított italautomatából igénybe vett szolgáltatás. Ugyancsak az első fordulat alapján adóköteles, ha a munkáltató bérel egy tornatermet, amelynek szolgáltatásait a munkavállalók ingyenesen vagy kedvezményesen vehetik igénybe.

 

Amennyiben a kifizető a rendelkezés alkalmazása során rosszhiszeműen vagy jogszerűtlenül jár el (ha megállapítható az egyes magánszemélyek részére adott juttatás értéke), akkor az adóalap után 50 százalék mulasztási bírság szabható ki.

 

A második fordulat alkalmazhatóságának nem feltétele, hogy az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelem a kifizető által ne legyen megállapítható. Fontos ugyanakkor, hogy a juttatásban egyidejűleg több magánszemély részesüljön. A második fordulat alkalmazható, a munkáltató által a munkavállalók (a munkavállalók közeli hozzátartozói) részére szervezett rendezvények (pl. családi napok, gyermeknap) költségére, de arra az esetre is, amikor a munkáltató egyidejűleg több munkavállalóját üdülteti olyan üdülőben, amely üdülő nem felel meg a 71.§ (6) bekezdés c)pontja szerinti üdülő fogalmának (pl. külföldön lévő üdülőben). Ez utóbbi esetben az esemény maga az üdültetés, amely jellegéből adódóan vendéglátásra irányul.

 

Jogszabályi rendelkezés alapján juttatott termék, nyújtott szolgáltatás

 

A 70.§ szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem [Szja-tv. 70.§ (3) bekezdés c)pont].

 

Ugyancsak adómentes természetbeni juttatásnak minősült (az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2009. december 31-én hatályos 8.28. alpontja értelmében) a villamos energiáról szóló külön törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott személyi körben – a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben – külön jogszabályban meghatározottak szerint vételezett villamos energiának az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott általános lakossági fogyasztói áron számított értéke és az ilyen magánszemélyre vonatkozó kedvezményes villamos energiának az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában – külön jogszabály előírásai szerint – meghatározott ára alapján számított érték különbsége formájában nyújtott kedvezmény.

 

Az idézett rendelkezések 2010. január 1-jével hatályukat vesztették azzal, hogy akik a 2009. december 31-én hatályos 8.12. és 8.28. alpontok szerinti adómentes juttatásra az említett időpontban hatályos szabályok szerint jogosultságot szereztek, azok esetében a juttatás a jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig adómentes [2009. évi LXXVII. törvény 206.§ (16) bekezdés]. Azok juttatásai esetében, akik az említett juttatásokra 2009. december 31-ét követően szereztek jogosultságot (és az átmeneti rendelkezés alapján a részükre biztosított juttatás már nem adómentes), a 70.§ (3) bekezdésének c)pontjában foglalt rendelkezés alkalmazható.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.