Bezárás

Főoldal / Aktuális

2018. február. 28.

Tatár Anikó

25 komment

Társasági adóalap csökkentő - előző évekre vonatkozó önrevízió

2004. és 2009. között a társasági adó törvény értelmében az adózók a társasági adóalapjukat csökkenthették a megfizetett helyi iparűzési adó összegével. A csökkentés mértéke az első két évben a helyi iparűzési adó 50%-a volt, 2006. évtől kezdődően azonban az iparűzési adó teljes összegét figyelembe lehetett venni társaságiadó-alap csökkentő tételként. Mindez azonban feltételhez volt kötve, mely szerint a cégnek az év utolsó napján nem lehetett az állami, vagy valamely önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

 

Fenti szabály egyértelműnek tűnik, azonban későbbiek folyamán került, hogy mégsem egészen az- alábbiak alapján.

 

Az adótartozás fogalmát az adózás rendjéről szóló törvény 2007. novemberéig az alábbiak szerint határozta meg: adótartozásnak az esedékességig meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás minősül

 

2007. 11. 16-án hatályba lépett a törvénymódosítás, mely a nettó adótartozás fogalmát vezette be. Ez megszüntette azon helyzetet, mely szerint, ha egy adózónak december 31-én akár csak néhány ezer forintnyi tartozása volt bármely adónemben, akkor is elesett az adóalap-csökkentés lehetőségétől ( még ha az összesített egyenlege túlfizetést is mutatott ).

 

A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy „ a nettó adótartozás fogalmát a hatályba lépést megelőző évekre is alkalmazni kell akkor, ha maga az adott adóigazgatási eljárás a törvénymódosítás hatályba lépése után indult, vagy fejeződött be”.

 

Az elévülés öt éves időszakát figyelembe véve mindebből az következik: azok az adózók, akiknek nettó adótartozásuk nem volt, 2006-ban is levonhatták a hipát a társasági adóalapjukból. Ez a lépés utólag, önellenőrzéssel még bepótolható, ha pedig a 2006-os adóévet az adóhatóság ellenőrzéssel jogerősen lezárta, ezzel szemben rendkívüli jogorvoslatot lehet kezdeményezni.

 

A Legfelsőbb Bíróság tavaly több ítéletében is leszögezte, hogy az adóhatóság téves jogértelmezési gyakorlatot követett akkor, amikor az iparűzési adó elszámolhatósága kapcsán szankciókat rótt ki vállalkozásokra társasági adónemben.

 

Felhívjuk mindenki figyelmét arra a tényre, hogy az adózás rendjéről szóló törvény értelmében, ha önellenőrzés bevallása során az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik, akkor az 5 éves elévülési idő újraindul.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.