Bezárás

Főoldal / Aktuális

2018. február. 20.

Tatár Anikó

25 komment

A beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége, valamint elmulasztásának jogkövetkezményei

A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos adóhatósági eljárás szabályai 2012. január 1-jétől megváltoztak.

 

A cégnyilvántartásban szereplő cégeknek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell megküldenie a céginformációs szolgálat részére a kormányzati portál útján.

 

Amennyiben az állami adóhatóság a céginformációs szolgálat által továbbított adatok alapján a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt törvényi határidő eredménytelen elteltét állapítja meg, vagy a céginformációs szolgálat arról értesíti, hogy az adózó a letétbe helyezéshez kapcsolódó közzétételi költségtérítés teljesítését elmulasztotta, 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett felszólítja az adózót arra, hogy kötelezettségének 30 napos határidőn belül tegyen eleget.

 

Amennyiben ez az időtartam eredménytelenül telik el, az adóhatóság a határidő elteltét követő napon 60 napos határidő tűzésével újabb 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót kötelezettsége teljesítésére.

 

Abban az esetben, ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívás időtartama alatt sem tesz eleget, az állami adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti az adózó adószámának felfüggesztés nélküli hivatalból történő törléséről és egyúttal kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

 

A cégbíróság legkésőbb az állami adóhatóság értesítésének beérkezésétől számított húsz napon belül, ha a cég mulasztását megállapította, a céget megszűntnek nyilvánítja.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.